• adwokat_lublin_aneta_lipska
Szanowny Kliencie!

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem pomocy prawnej w szybkiej i taniej formie, skorzystaj z usługi Porada On-line, znajdującej się na niniejszej stronie. Koszt porady prawnej od 30 zł. Porada On-line służy do udzielania porad prawnych, sporządzania dokumentów prawnych takich jak: pozwy, apelacje, wnioski, podania, umowy, wypowiedzenia, oświadczenia woli, zapytania ofertowe, itp.

Aby skorzystać z usługi porada on-line należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin.

Regulamin udzielania Porada On-line

 1. Kolejność czynności przy korzystaniu z usługi Porada On-line:
  • wpisanie adresu e-mail Klienta;
  • wpisanie Zapytania;
  • zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu usługi Porada On-line;
  • przesłanie Formularza.
 2. Realizacja usługi Porada On-line:
  • w terminie 24h (dni robocze) od otrzymania Zapytania, przekażemy na adres e-mail wskazany przez Klienta, formularz zawierający zakres wymaganych informacji i dokumentów, a także informację o kosztach pomocy prawnej i termin realizacji usługi liczony od daty stwierdzenia wpłaty na konto
  • w razie zaakceptowania warunków znajdujących się w formularzu, Klient ma obowiązek wpłacić na konto Kancelarii opłatę za zamówioną usługę i wysłać zwrotnie w formie elektronicznej wypełniony formularz zawierający wymagane informacje
 3. Kancelaria niezwłocznie po uznaniu jej rachunku wpłatą Klienta:
  • przystąpi do wykonania usługi;
  • wystawi fakturę, zgodnie z danymi wskazanymi przez Klienta w Formularzu. 
 4. Kancelaria dołoży wszelkiej staranności, aby usługa Porada On-line została wykonana w wyznaczonym terminie. Zmiana powyższego terminu może nastąpić jedynie w przypadku skomplikowanego charakteru zapytania lub specyfiki sprawy, wymagającej dłuższych terminów realizacji.
 5. Kancelaria zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania usługi Porada On-line na rzecz Klienta.
 6. Udzielenie odpowiedzi na Zapytanie następuje poprzez jej przekazanie Klientowi w formie elektronicznej, a na życzenie klienta wysłanie listem poleconym.
 7. Wysyłając zapytanie za pośrednictwem tej strony Klient zgadza się na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
Formularz