• adwokat_lublin_aneta_lipska

Prawnik Lublin

Zakres pomocy prawnej

Prawo cywilne i gospodarcze

 • przesądowe wezwania do zapłaty
 • windykacja należności i postępowanie egzekucyjne
 • ochrona dóbr osobistych
 • odszkodowania powypadkowe
 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • ochrona własności, zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności
 • ochrona posiadania
 • ustanawianie drogi dojazdowej
 • sporządzanie i negocjowanie umów: sprzedaży, najmu i dzierżawy, zlecenia, dzieło,
  roboty budowlane, darowizna, renty i dożywocie
 • zabezpieczanie realizacji umów
 • zakładanie przedsiębiorstw

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwody
 • separacje
 • unieważnianie małżeństw
 • alimenty (podwyższenie, obniżenie)
 • znoszenie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków
 • zaprzeczanie i ustalanie macierzyństwa, ojcostwa
 • ustalanie kontaktów z dziećmi

Prawo spadkowe

 • stwierdzanie nabycia spadku
 • dział spadku (podział majątku spadkowego)
 • zachowek
 • zapis
 • polecenie
 • wydziedziczenie
 • obalanie testamentów
 • inne zagadnienia związane z rozrządzeniami na wypadek śmierci, zabezpieczeniem spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe

Prawo pracy

 • umowy o pracę
 • umowy o zakazie konkurencji
 • negocjacje z pracownikami i związkami zawodowymi
 • dochodzenie roszczeń pracowniczych, m.in. o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy, o zapłatę i inne

Prawo ubezpieczeń

 • świadczenia powypadkowe
 • świadczenia chorobowe, macierzyńskie
 • emerytury, renty
 • KRUS

Prawo konsumenckie

 • terminy zapłaty w transakcjach handlowych
 • procedury reklamacyjne
 • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Prawo kontraktowe

 • listy intencyjne
 • projekty umów
 • negocjowanie treści umów
 • dokonywanie analizy postanowień umownych pod kątem
 • potencjalnych zagrożeń dla Klienta
 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umownych

Prawo karne

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym wszystkich instancji
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym
 • sprawy o ułaskawienie
 • sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji